Turvallisuus

TURVALLISUUS

MOTII™ -työyhteisövalmennus, osa 5/5

Psykologinen turvallisuus kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun ja uusien ideoiden jakamiseen, uusiutumiseen.

Millaisesta toiminnasta teillä palkitaan ja rangaistaan? Miten virheisiin suhtaudutaan? Osataanko teillä ylläpitää luottamuksen ilmapiiriä, jossa jokaisen kyvyt saadaan valjastettua yhteisen tavoitteen taakse?

Motii™ -työyhteisövalmennuksen viidennen modulin, TURVALLISUUDEN, tavoite on nivoa yhteen psykologisen turvallisuuden ja luottamuksen työkaluja, jotka mahdollistavat työyhteisön innovointikyvyn, uuden oppimisen ja hyvinvoinnin. Jo Motiin™ Kohtaaminen-modulissa paneuduttiin vuorovaikutukseen ja tunnejohtamiseen. Nyt sukelletaan syvemmälle varmistamaan, että luottamukseen perustuva tunneyhteys rakentaa mahdollisuuden menestyä, motivoitua ja voida hyvin, sekä työyhteisönä että yksilönä.

Uudistuminen on tässä kiihtyvän muutoksen ajassa avainasemassa menestymisen näkökulmasta. Uudistuminen vaatii aina riskinottoa, hyppäämistä johonkin uuteen ja tuntemattomaan, olemassa olevien tapojen kyseenalaistamista, kokeilun kautta kehittymistä. Ilman psykologista turvallisuutta jäädään paikoilleen, mikä pahimmassa tapauksessa vaarantaa koko yrityksen olemassaolon.

Viides MOTII™-moduli, TURVALLISUUS, rakentaa rungon, josta onnistumiset ja menestys ponnistavat

Luottamus:
Miten ansaita työkaverin luottamus?

Avoin keskusteluilmapiiri:
Miten varmistaa se, että kaikki tulevat nähdyksi ja kuulluksi omina itsenään?

Virheisiin suhtautuminen:
Virheet ovat lahja. Miten niihin opitaan suhtautumaan niin?

Uuden luominen:
Huonosta ideasta saattaa puristua kirkas timantti. Miten se tehdään?

Ongelmien ratkaisu:
Miten tunnistaa ja ratkaista ongelmat ilmat, että turvallisuus järkkyy?

Viides MOTII™-moduli, TURVALLISUUS, sisältää:

▪️Alkukartoitus

▪️1 kpl valmennuksellinen livekoulutuspäivä (1. vko)
 TAI
▪️2 kpl 3 tunnin verkkovalmennus (1.- ja 2. vko)

▪️Tukimateriaali, jonka harjoitukset tukevat jaksamisen varmistamista

▪️1 tunnin livewebinaari, joka auttaa juurruttamaan opit arkeen sekä samassa tehtävän loppukartoituksen (3. vko)

Kesto: 3 viikkoa

LAAJEMPI KOULUTUSKOKONAISUUS, KOULUTUSPÄIVÄ TAI LUENTO RÄÄTÄLÖIDÄÄN AINA TEIDÄN TARPEISIINNE JA TAVOITTEISIINNE SOPIVAKSI!

Vastuuvalmentajina toimivat Elämyspuun Jonna Tähtinen ja Hanna Tähkäaho. Pääset tutustumaan meihin lisää täältä.

MOTII -työyhteisövalmennus aktivoi ja tunnistaa juuri teidän työyhteisönne inhimilliset voimavarat ja aktivoi ne tuottamaan paitsi tulosta,
myös hyvinvointia käytännönläheisesti, inspiroivasti ja yksilökeskeisesti.
Meille tärkeää ovat konkreettiset tulokset, minkä vuoksi mittaroimme valmennusmatkaa säännöllisesti.

MOTII -työyhteisövalmennus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon. Valmennuksemme lähtökohta on yksilö, koska uskomme, että yksilön taitoja kehittämällä koko työyhteisö kehittyy toivottuun suuntaan. Halutessanne voimme räätälöidä valmennuksen myös esimiehille, mutta tulosten optimoimiseksi suosittelemme lämpimästi koko henkilön osallistumista valmennukseen.

MOTII -työyhteisövalmennus koostuu viidestä teemasta, joista jokainen rakentaa työyhteisönne inhimillisiä voimavaroja kohti parempia tuloksia ja parempaa hyvinvointia. Valmennuskokonaisuus rakennetaan aina teidän työyhteisönne tarpeista käsin ennakkokartoituksen perusteella ja painotukset vaihtelevat tarpeidenne mukaan.