Työyhteisöille

TYÖYHTEISÖILLE

Kun teidänkin työyhteisönne tärkein voimavara ovat ihmiset.

Kun tekoäly ottaa hoidettavakseen rutiinit, ihmiset keskittyvät entistä enemmän töihin, joissa inhimillisyys tuo lisäarvoa ja tuottaa tuloksia. Menestymisen taustalla olevat inhimilliset voimavarat ovat kuitenkin liian usein vajaakäytöllä johtuen muun muassa haasteista jaksamisessa, vuorovaikutuksessa ja menestystä tukevassa yrityskulttuurissa.


Palautuminen | Hengitys | Stressinhallinta
Rentoutuminen | Resilienssi | Läsnäolo
Mindfulness | Henkinen suorituskyky


Itsensä johtaminen | Ajattelutaidot
Tunnetaidot | Tunneilmapiirin johtaminen
Vuorovaikutus | Tiimitaidot  

Elämykselliset valmennuksemme tukevat
sekä työntekijöiden hyvinvointia että liiketoimintatavoitteiden saavuttamista.

Toteutamme koulutukset, työhyvinvointitapahtumat ja luennot inspiroivasti ja ammattitaidolla, sekä etänä verkon kautta että joko Turun tiloissamme tai muussa toivomassasi lokaatiossa.

KOULUTUSPÄIVÄT JA TYÖHYVINVOINTITAPAHTUMAT

Elämyspuun virkistys- tai koulutuspäivä tarjoaa teille elämykselliset puitteet parantaa tiimihenkeä ja lisätä henkilöstön hyvinvointia. Saatte uusia näkökulmia päivittäiseen työhön ja löydätte tiiminä ratkaisuja haasteisiinne.

Rentoutus ja Mindfulness

Kun kaipaat työpäivään, tiimipäivään, asiakastilaisuuteen tai vaikkapa seminaariin mieleen jäävää ohjelmaa, elämyksellinen rentoutushetki voi olla juuri ohjelman puuttuva palanen.

Syvärentouttavat tiibetiläiset äänimaljat rentouttavat yleisön takuuvarmasti ja jäävät puheenaiheeksi pidemmäksikin aikaa.

Mindfulness-läsnäoloharjoitteet taas saavat yleisösi pysähtymään ja fokusoitumaan olennaisen äärelle ja sopivat näin vaikka ohjelman alkuun tai tauottamaan ohjelmaa.

INHIMILLISEMPI™-TYÖYHTEISÖVALMENNUS

Inhimillsempi -työyhteisövalmennus aktivoi ja tunnistaa juuri teidän työyhteisönne inhimilliset voimavarat ja aktivoi ne tuottamaan paitsi tulosta, myös hyvinvointia käytännönläheisesti, inspiroivasti ja yksilökeskeisesti.

Luennot

Luennot ovat hyvä keino nostaa esiin herätteleviä puheenaiheita, motivoida ja käynnistää toivottuja muutoksia.

Valmentajamme ovat kiitettyjä puhujia, jotka saavat yleisön innostumaan ja tempautumaan mukaan. Oli kyseessä pienryhmätilaisuus henkilökunnalle, asiakkaille tai muulle sidosryhmälle tai suurempi luento, puhujamme varmistavat tilaisuuden mieleenpainuvuuden interaktiivisuudella ja intensiivisellä tunnelmalla. Räätälöimme luennon aina tavoitteidesi mukaan.

Hanna Tähkäaho
hanna@elamyspuu.fi

  • Työyhteisö -ja esimiestaidot
  • Yhteishenki ja tiimityö
  • Stressinhallinta ja resilienssi
  • Asenne ja motivaatio

Luennot