Motii

Kun teidänkin työyhteisönne tärkein voimavara ovat ihmiset.

MOTII™ - työyhteisövalmennusten avulla tunnistatte ja aktivoitte teidän menestyksen inhimilliset voimavaranne.

Kun tekoäly ottaa hoidettavakseen rutiinit, ihmiset keskittyvät entistä enemmän töihin, joissa inhimillisyys tuo lisäarvoa ja tuottaa tuloksia. Menestymisen taustalla olevat inhimilliset voimavarat ovat kuitenkin liian usein vajaakäytöllä johtuen muun muassa haasteista jaksamisessa, vuorovaikutuksessa ja menestystä tukevassa yrityskulttuurissa. 

MOTII -työyhteisövalmennus aktivoi ja tunnistaa juuri teidän työyhteisönne inhimilliset voimavarat ja aktivoi ne tuottamaan paitsi tulosta, myös hyvinvointia käytännönläheisesti, inspiroivasti ja yksilökeskeisesti.
Meille tärkeää ovat konkreettiset tulokset, minkä vuoksi mittaroimme valmennusmatkaa säännöllisesti.

MOTII -työyhteisövalmennus koostuu viidestä teemasta, joista jokainen rakentaa työyhteisönne inhimillisiä voimavaroja kohti parempia tuloksia ja parempaa hyvinvointia. Valmennuskokonaisuus rakennetaan aina teidän työyhteisönne tarpeista käsin ennakkokartoituksen perusteella ja painotukset vaihtelevat tarpeidenne mukaan.

LUENTO, KOULUTUSPÄIVÄ TAI LAAJEMPI KOULUTUSKOKONAISUUS RÄÄTÄLÖIDÄÄN AINA TEIDÄN TARPEISIINNE JA TAVOITTEISIINNE SOPIVAKSI!

Jaksaminen

Jaksamisen varmistaminen on inhimillisten voimavarojen kannalta kaiken a ja o.

Motivaatio ja kyvykkyydet peittyvät jaksamishaasteiden alle aivan liian usein.

Syökö väsymys ja stressi teidänkin työyhteisössä innostuksen ja motivaation? Mitä saisittekaan aikaiseksi, jos akut olisivat täynnä?

Kohtaaminen

Ihmisten välinen kanssakäyminen on parhaimmillaan aitoa vuorovaikutusta,
joka mahdollistaa paitsi kaikkien osapuolten tulevan nähdyksi ja kuulluksi, myös onnistumisia siivittävän synergian.

Meneekö teillä liikaa energiaa tiimin sisäisten väärinymmärrysten oikomiseen?

Tuntuuko, että teidän tiimissänne olisi paljon enemmän potentiaalia, joka vain odottaa kuoriutumistaan?

Merkityksellisyys

Merkityksellisyys on yksi tämän päivän muotisanoista,
mutta miten se saadaan valjastettua juuri teidän työyhteisöönne tulosten ja hyvinvoinnin driveriksi?

Ja ennen kaikkea, mitä se sinulle ja teille tarkoittaa? Mikä tekee teidän työyhteisömme arjesta tärkeää, merkityksellistä?

Onnistuminen

Yhdessä onnistuminen innostaa ja ruokkii lisää onnistumisia! Jaetut uskomukset työyhteisön kyvykkyydestä tukevat tavoitteisiin pääsyä.

Miten teidän palautteenantokulttuurinne tukee yhteistä matkaa?
Miten jatkuva oppiminen saadaan koko työyhteisön yhteiseksi asiaksi ja onnistumisten polttoaineeksi?

Turvallisuus

Psykologinen turvallisuus kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun ja uusien ideoiden jakamiseen, uusiutumiseen.

Millaisesta toiminnasta teillä palkitaan ja rangaistaan? Miten virheisiin suhtaudutaan?
Ylläpidetäänkö teillä luottamuksellista ilmapiiriä, jossa jokaisen kyvyt saadaan valjastettua yhteisen tavoitteen taakse?

Pääset tutustumaan tarkemmin sisältöihin linkeistä. Kun haluat kääriä hihat, ja ryhtyä töihin, ota yhteyttä hanna@elamyspuu.fi tai 0504136599.

MOTII -työyhteisövalmennus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon. Valmennuksemme lähtökohta on yksilö, koska uskomme, että yksilön taitoja kehittämällä koko työyhteisö kehittyy toivottuun suuntaan. Halutessanne voimme räätälöidä valmennuksen myös esimiehille, mutta tulosten optimoimiseksi suosittelemme lämpimästi koko henkilöstön osallistumista valmennukseen.